Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Usługi dodatkowe

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U., Nr 72 poz. 747 ze zm.).
 2. Uchwała nr LI/983/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Usługi dodatkowe

 1. Usługi laboratoryjne.
 2. Budowa rurociągów i przyłączy wodociągowych.
 3. Ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej.
 4. Diagnostyka sieci wodociągowej.
 5. Inspekcje kamerą telewizyjną rurociągów kanalizacyjnych, ciepłowniczych, wentylacyjnych i gazowniczych.
 6. Nadzór branżowy.
 7. Prace eksploatacyjne na sieci wodociągowej (naprawa/wymiana zasuw sieciowych i przyłączeniowych oraz hydrantów).
 8. Remont elementów uzbrojenia.
 9. Udostępnianie dokumentacji hydrogeologicznej.
 10. Usuwanie awarii.
 11. Wynajem środków transportu.

Miejsce:

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza

Dział Eksploatacji,
tel. (32) 63 95 103 lub 133
fax.(32) 262 22 10
pwik@pwik.dabrowa.pl

Godziny przyjęć:

Poniedziałek - Piątek  7:00 – 15:00

Wymagane dokumenty

 1. Formularz zlecenia

Opłaty

   Cennik usług

Formy płatności

 1. Sieć Via Moje Rachunki.
 2. W placówkach pocztowych.
 3. W placówkach bankowych.
 4. Poprzez Internet.
 5. Zlecenie stałe.
 6. Kasa Dąbrowskie Wodociągi.

Sposób dostarczenia

 1. Osobiście.
 2. Korespondencyjnie.
 3. Mailowo.
 4. Faksem.

Termin załatwienia sprawy

14 dni od daty otrzymania zlecenia.

 

Agnieszka Strączek   2013-03-06  
Aneta Jabłońska  2016-06-10 10:49:58  
Aneta Jabłońska  2016-06-10 10:49:58