Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Reklamacje

Podstawa prawna:

  1. Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzanie ścieków (tj. Dz. U. 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)
  2. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonego uchwałą Nr LI/983/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 stycznia 2006 r.
  3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Rok 1964 Nr 16 poz. 93, z późn. zm.)

Miejsce:

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza

Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1, 2, 3.
tel. (32) 63 95 102, 63 95 113, 63 95 114
fax.(32) 262 22 10
pwik@pwik.dabrowa.pl

Godziny przyjęć:

Poniedziałek       7:00 – 17:00
Wtorek – Piątek  7:00 – 15:00

Wymagane dokumenty

Pismo w sprawie reklamacji lub zgłosić przez stronę internetową.

Opłaty

bezpłatnie

Sposób dostarczenia

  1. Osobiście.
  2. Korespondencyjnie.
  3. Mailowo.
  4. Faksem.
  5. Poprzez stronę internetową.

Termin załatwienia sprawy

Odpowiedź na reklamację udzielana jest w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. W wyjątkowych przypadkach czas ten wydłużany jest do 30 dni, lecz w ciągu 14 dni roboczych Usługobiorca otrzymuje pisemną informację o ostatecznym terminie odpowiedzi. 

Dodatkowe informacje

Usługobiorca ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących  jakości świadczonych usług w formie ustnej, pisemnej lub w formie elektronicznej poprzez stronę internetową. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie zgodnej ze sposobem jej zgłoszenia.

 

Agnieszka Strączek   2013-03-06  
Agnieszka Strączek  2013-11-26 13:03:36  
Agnieszka Strączek  2013-11-26 13:03:36