Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Przygotowanie podejścia pod montaż wodomierza

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U., Nr 72 poz. 747 ze zm.)
 2. Uchwała nr LI/983/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Miejsce:

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza

Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1 lub 2
tel. (32) 63 95 102, 63 95 113
fax.(32) 262 22 10
pwik@pwik.dabrowa.pl

Godziny przyjęć:

Poniedziałek       7:00 – 17:00
Wtorek – Piątek  7:00 – 15:00

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o montaż / Plombowanie / Przeniesienie wodomierza.

Opłaty

   Cennik usług.

Formy płatności

 1. Sieć Via Moje Rachunki
 2. W placówkach pocztowych
 3. W placówkach bankowych
 4. Poprzez Internet
 5. Zlecenie stałe
 6. Kasa Dąbrowskie Wodociągi

Sposób dostarczenia

 1. Osobiście,
 2. Korespondencyjnie,
 3. Mailowo,
 4. Faksem

Termin załatwienia sprawy

14 dni od daty złożenia wniosku.

Agnieszka Strączek   2013-03-06  
Agnieszka Strączek  2013-11-26 12:56:55  
Agnieszka Strączek  2013-11-26 12:56:55