Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Ekspertyza wodomierza

Miejsce:

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Biuro Obsługi Klienta
tel. (32) 63 95 102, 63 95 113
fax.(32) 262 22 10
sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl

Godziny przyjęć:

Poniedziałek       7:00 – 17:00
Wtorek – Piątek  7:00 – 15:00

Wymagane dokumenty

 Pobierz

Opłaty

W zależności od wyniku ekspertyzy

Formy płatności

  1. Przelew bankowy.
  2. Kartą płatniczą w Dąbrowskich Wodociągach Sp. z o.o. 
  3. Wpłatomat w Dąbrowskich Wodociągach Sp. z o.o. 

Sposób dostarczenia

  1. Osobiście.
  2. Listownie.
  3. Mailowo.
  4. Faksem.
  5. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (dla klientów e-BOK).

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty złożenia wniosku.

Dodatkowe informacje

W związku z brakiem możliwości stwierdzenia prawidłowości działania wodomierza w zakresie spełniania wymagań metrologicznych w miejscu jego zabudowy, wodomierz w uzgodnionym terminie jest demontowany przez  pracownika Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. oraz wymieniany na inny. Następnie przekazany do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy posiadającego odpowiednie uprawnienia Prezesa Głównego Urzędu Miar, w którym urzędnik Urzędu Miar dokonuje oględzin zewnętrznych, sprawdzenia zgodności wodomierza z zatwierdzonym typem, ważności i stanu cech legalizacyjnych i cech zabezpieczających, a następnie na stanowiskach pomiarowych wyznaczane są rzeczywiste błędy pomiarowe wodomierza. W dalszej kolejności Pracownik Urzędu Miar wydaje "Świadectwo ekspertyzy", w którym podaje wynik.

Gdy w „Świadectwie ekspertyzy” zostanie stwierdzone, że wodomierz może być nadal stosowany, koszty sprawdzenia oraz wymiany wodomierza pokrywa Odbiorca (Wnioskujący).

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

Agnieszka Strączek   2013-03-06  
Administrator BIP  2018-08-08 21:07:38  
Administrator BIP  2018-08-08 21:07:38