Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

nazwa zadania

Usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz odcinkowe wymiany kanalizacji

numer zadania

OI-2019-17/K-2019-02

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

Odpowiedzi na pytania Oferenta z dn.10.07.2019r.
Warunki Zamówienia-zmiana z dn.10.07.2019r.
1.Formularz Ofertowy-zmiana z dn.10.07.2019r.
2.Wzór Umowy - zmiana z dn.10.07.2019r.
6. Oświadczenie o zdolności technicznej-zmiana 10.07.2019r.
7. Oświadczenie o zdolności zawodowej-zmiana 10.07.2019r.
14. Strona tytułowa kosztorysu ofertowego-zmiana 10.07.2019r.
14. Wytyczne do kosztorysów-zmiana 10.07.2019r.

Uwaga: Informacja z otwarcia ofert

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

Termin składania ofert został przesunięty na 19 lipiec 2019 r. do godziny 12.00

Aleksandra Szczepaniak   2019-06-28  
Lucyna Żurek  2019-07-23 09:53:07  
Lucyna Żurek  2019-07-23 09:53:07