Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

OI-2019-01

nazwa zadania

Zabudowy specjalistyczne typu pogotowie techniczne - wymiana pojazdów (7 etap) po zakończeniu okresu użytkowania pojazdów z 4 etapu

numer zadania

OI-2019-01

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

 

rodzaj zamówienia

Usługa

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 04.02.2019 r. do godziny 12:00

Aleksandra Szczepaniak   2019-01-07  
Lucyna Żurek  2019-03-01 12:52:05  
Lucyna Żurek  2019-03-01 12:52:05