Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

K-2019-03

nazwa zadania

Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne AC, OC, NNW

numer zadania

K-2019-03

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

rodzaj zamówienia

Usługa

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

23.05.2019 r. do godziny 12.00Aleksandra Szczepaniak   2019-05-16  
Lucyna Żurek  2019-05-24 10:18:56  
Lucyna Żurek  2019-05-24 10:18:56