Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

K-2018-13

nazwa zadania

Ochrona fizyczna siedziby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13

numer zadania

K-2018-13

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

Uwaga:

Odpowiedzi na pytania Oferentów  z dnia 27.02.2019 r.;

Odpowiedzi na pytania Oferentów  z dnia 28.02.2019 r.;

Formularz Ofertowy zmodyfikowany z dnia 28.02.2019r. ;

Warunki Zamówienia zmodyfikowane z dnia 28.02.2019r.;

Odpowiedzi na pytania Oferentów  z dnia 01.03.2019r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.03.2019r.

 

rodzaj zamówienia

Usługa

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony – zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn.zm.).

termin składania ofert

04 marzec 2019 r. do godziny 12.00

Aleksandra Szczepaniak   2019-02-25  
Lucyna Żurek  2019-03-05 10:10:35  
Lucyna Żurek  2019-03-05 10:10:35