Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

K-2018-10

nazwa zadania

Najem zewnętrzny uzupełniający jednostek transportowo-sprzętowych wraz z obsługą.

numer zadania

K-2018-10

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

rodzaj zamówienia

Usługa

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie  wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

03.12.2018 r. do godziny 12.00


Podmiot udostępniający: Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Wprowadził(a): Aleksandra Szczepaniak   2018-10-11  16:00
Opublikował(a): Lucyna Żurek  2018-11-23   16:00
Ostatnia zmiana: Lucyna Żurek  2018-11-23   16:00

Aleksandra Szczepaniak   2018-11-23  
Lucyna Żurek  2018-12-17 15:56:55  
Lucyna Żurek  2018-12-17 15:56:55