Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

K-2017-22

nazwa zadania

Sukcesywna dostawa i rozładunek polielektrolitu do odwadniania na prasach taśmowych osadu przefermentowanego pochodzącego z oczyszczalni ścieków „Centrum” w Dąbrowie Górniczej

numer zadania

K-2017- 22

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

Uwaga: Odpowiedzi na pytania Oferentów  z dnia 22.01.2018 r. , z dnia 02.02.2018 r. oraz z dnia 19.02.2018 r.

Zmodyfikowane Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.02.2018 r.,

Zmienione Materiały do postępowania z dnia 19.02.2018 r.

Odpowiedzi na pytania Oferentów  z dnia 27.02.2018 r.

rodzaj zamówienia

Dostawa

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie  wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 01.03.2018 r. do godziny 12:00


Podmiot udostępniający: Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Wprowadził(a): Dorota Bieniek   2018-01-16  10:30
Opublikował(a): Lucyna Żurek  2018-03-27 11:00
Ostatnia zmiana: Lucyna Żurek  2018-03-27 11:00

Dorota Bieniek   2018-01-16  
Lucyna Żurek  2018-04-19 09:41:45  
Lucyna Żurek  2018-04-19 09:41:45