Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

K-2017-13

nazwa zadania

Zakup i dostawa wodomierzy LOCO Magazyn Zamawiającego

numer zadania

K-2017-13

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

25 wrzesień 2017 r. do godziny 12.00


Podmiot udostępniający: Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Wprowadził(a): Marta Elmrych  2017-09-17  9:31
Opublikował(a): Lucyna Żurek  2017-09-18 14:17
Ostatnia zmiana: Lucyna Żurek  2017-10-17 14:17

Administrator BIP   2017-09-17  
Lucyna Żurek  2017-12-12 04:06:15  
Lucyna Żurek  2017-12-12 04:06:15