Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

K-2017-10

nazwa zadania

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o. o.

numer zadania

K-2017-10

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

termin składania ofert

25 wrzesień 2017 r. do godziny 12.00


Podmiot udostępniający: Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Wprowadził(a): Marta Elmrych  2017-08-23  10:30
Opublikował(a): Lucyna Żurek  2017-11-07 12:17
Ostatnia zmiana: Lucyna Żurek  2017-11-07 11:19

Marta Elmrych   2017-08-23  
Lucyna Żurek  2017-12-12 04:07:17  
Lucyna Żurek  2017-12-12 04:07:17