Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Ogłoszenia o przetargach

Poniżej znajdą Państwo informacje o aktualnie ogłoszonych przetargach przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.
Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią oraz składanie ofert przetargowych.

K-2019-07

nazwa zadania

Zakup energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020

numer zadania

K-2019-07

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

więcej

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z  2018r. poz. 1986 z późn. zm.)

termin składania ofert

06 wrzesień 2019 r. do godziny 12.00

miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Przetargowej

OI-2019-17/K-2019-02

nazwa zadania

Usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz odcinkowe wymiany kanalizacji

numer zadania

OI-2019-17/K-2019-02

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

więcej

Odpowiedzi na pytania Oferenta z dn.10.07.2019r.
Warunki Zamówienia-zmiana z dn.10.07.2019r.
1.Formularz Ofertowy-zmiana z dn.10.07.2019r.
2.Wzór Umowy - zmiana z dn.10.07.2019r.
6. Oświadczenie o zdolności technicznej-zmiana 10.07.2019r.
7. Oświadczenie o zdolności zawodowej-zmiana 10.07.2019r.
14. Strona tytułowa kosztorysu ofertowego-zmiana 10.07.2019r.
14. Wytyczne do kosztorysów-zmiana 10.07.2019r.

Uwaga: Informacja z otwarcia ofert

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

Termin składania ofert został przesunięty na 19 lipiec 2019 r. do godziny 12.00

OI-2018-26

nazwa zadania

Modernizacja szaf, przyłączy i pomp – P1-P3 – wykonawstwo

numer zadania

OI-2018-26

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

więcej

UWAGA: Informacja z otwarcia ofert

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

1 lipiec 2019 r. do godziny 12.00

K-2019-03

nazwa zadania

Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne AC, OC, NNW

numer zadania

K-2019-03

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

Uwaga:

Odpowiedzi na pytania Oferentów  z dnia 20.05.2019 r.

Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 21.05.2019 r.

Warunki Zamówienia - część szczegółowa pkt. 4.1. - zmodyfikowane w dniu 21.05.2019r.

więcej  

rodzaj zamówienia

Usługa

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

23.05.2019 r. do godziny 12.00

K-2018-13

nazwa zadania

Ochrona fizyczna siedziby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13

numer zadania

K-2018-13

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

więcej  

Uwaga:

Odpowiedzi na pytania Oferentów  z dnia 27.02.2019 r.;

Odpowiedzi na pytania Oferentów  z dnia 28.02.2019 r.;

Formularz Ofertowy zmodyfikowany z dnia 28.02.2019r. ;

Warunki Zamówienia zmodyfikowane z dnia 28.02.2019r.;

Odpowiedzi na pytania Oferentów  z dnia 01.03.2019r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.03.2019r.

 

rodzaj zamówienia

Usługa

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony – zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn.zm.).

termin składania ofert

04 marzec 2019 r. do godziny 12.00

OI-2019-01

nazwa zadania

Zabudowy specjalistyczne typu pogotowie techniczne - wymiana pojazdów (7 etap) po zakończeniu okresu użytkowania pojazdów z 4 etapu

numer zadania

OI-2019-01

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.02.2019 r.

więcej  

 

rodzaj zamówienia

Usługa

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

K-2018-12

nazwa zadania

„Zakup i dostawa LOCO Magazyn Zamawiającego materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, t.j.: - I część zamówienia: Zakup i dostawa LOCO Magazyn Zamawiającego materiałów biurowych; - II część zamówienia: Zakup i dostawa LOCO Magazyn Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych”.

numer zadania

K-2018-12

opis przedmiotu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

więcej

rodzaj zamówienia

Dostawa

tryb zamówienia

Zapytanie o cenę, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn.zm.).

K-2018-10

nazwa zadania

Najem zewnętrzny uzupełniający jednostek transportowo-sprzętowych wraz z obsługą.

numer zadania

K-2018-10

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

więcej

rodzaj zamówienia

Usługa

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

03.12.2018 r. do godziny 12.00

K-2018-07

nazwa zadania

Odbiór, załadunek, transport oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wytwarzanych w oczyszczalniach ścieków eksploatowanych przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o. o

numer zadania

K-2018-07

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

więcej

rodzaj zamówienia

Usługa

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

19.10.2018 r. do godziny 12:00

K-2018-06

nazwa zadania

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.”

numer zadania

K-2018-06

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

więcej

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

05.10.2018 r. do godziny 12:00

K-2018-02

nazwa zadania

Sukcesywny zakup paliw płynnych i gazowych dokonywany w sposób ciągły w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach paliwowych Sprzedającego

numer zadania

K-2018-02

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

więcej

Uwaga: Odpowiedzi na pytania Oferentów  z dnia 19.02.2018 r.

Zmienione Materiały do postępowania z dnia 19.02.2018 r.

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1579).

termin składania ofert

09 marzec 2018 r. do godziny 10:00

K-2017-22

nazwa zadania

Sukcesywna dostawa i rozładunek polielektrolitu do odwadniania na prasach taśmowych osadu przefermentowanego pochodzącego z oczyszczalni ścieków „Centrum” w Dąbrowie Górniczej

numer zadania

K-2017- 22

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

więcej

Uwaga: Odpowiedzi na pytania Oferentów  z dnia 22.01.2018 r. , z dnia 02.02.2018 r. oraz z dnia 19.02.2018 r.

Zmodyfikowane Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.02.2018 r.,

Zmienione Materiały do postępowania z dnia 19.02.2018 r.

Odpowiedzi na pytania Oferentów  z dnia 27.02.2018 r.

rodzaj zamówienia

Dostawa

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie  wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 01.03.2018 r. do godziny 12:00

K-2017-19

nazwa zadania

„Wykonywanie usług związanych z utrzymaniem czystości w obiektach Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.”

numer zadania

K-2017- 19

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

więcej

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) 

termin składania ofert

06.12.2017 r. do godziny 12.00

K-2017- 12

nazwa zadania

„Odbiór ziemi oraz gruzu pochodzących z wykopów po awariach, stanowiących odpad inny niż niebezpieczny o kodzie 17 05 04”

numer zadania

K-2017- 12

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony -  zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/ Dostawców/ Usługodawców 

termin składania ofert

16.10.2017 r. do godziny 12.00

K-2017- 08

nazwa zadania

Zakup, dostawa i rozładunek flokulanta do zagęszczania na zagęszczaczu mechanicznym osadów nadmiernych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków „Centrum”.

numer zadania

K-2017- 08

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej
UWAGA: Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 14.11.2017 r., zmodyfikowane Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.11.2017 r., zmienione Warunki Zamówienia z dnia 14.11.2017r.

rodzaj zamówienia

Dostawa

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców 

termin składania ofert

20.11.2017 r. do godziny 12.00

K-2017-20

nazwa zadania

„Zakup i dostawa materiałów masowych: piasek, tłuczeń, humus LOCO siedziba Zamawiającego”

numer zadania

K-2017- 20 

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

UWAGA: zmodyfikowane Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.11.2017r. i zmodyfikowane Warunki Zamówienia z dnia 08.11.2017r.”

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z procedurą

termin składania ofert

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 17 listopad 2017 r. do godziny 12.00

K-2017-05

nazwa zadania

„Odcinkowe wymiany sieci wodociągowej wraz z renowacją terenu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza w okresie 3 lat.”

numer zadania

K-2017-05

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

05 październik 2017 r. do godziny 12.00

IN-2017- 07

nazwa zadania

„Przebudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap 3” - II postępowanie, realizowana w ramach zadania „Współpraca z UM-kanał”

numer zadania

IN-2017-07

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej
UWAGA: przedmiar robót-zmiana 18.09.2017r., Warunki Zamówienia-zmiana 19.09.2017r., Odpowiedzi na pytania Oferenta z dn. 19.09.2017r.

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

21 września 2017 r. do godziny 12.00

K-2017-13

nazwa zadania

Zakup i dostawa wodomierzy LOCO Magazyn Zamawiającego

numer zadania

K-2017-13

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

25 wrzesień 2017 r. do godziny 12.00

K-2017-16

nazwa zadania

Najem zewnętrzny uzupełniający wraz z obsługą polegający na wykonywaniu usług transportowo-sprzętowych

numer zadania

K-2017-16

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

UWAGA: Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 07.11.2017 r.

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

13.11.2017 r. do godziny 12.00

K-2017-10

nazwa zadania

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o. o.

numer zadania

K-2017-10

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

termin składania ofert

25 wrzesień 2017 r. do godziny 12.00

IN-2017-07

nazwa zadania

Przebudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap 3

numer zadania

IN-2017-07

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

21 wrzesień 2017 r. do godziny 12.00

Paulina Jańczyk-Makulska   2013-03-26  
Lucyna Żurek  2019-08-06 13:13:22  
Lucyna Żurek  2019-08-06 13:13:22