Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

K-2017-04

nazwa zadania

"Kompleksowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz sprzątaniem terenów zewnętrznych należących do Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej".

numer zadania

K-2017-04

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

UWAGA: zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 12.04.2017 r. i zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 13.04.2017r.

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony -  zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

termin składania ofert

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 18 kwiecień 2017 r. do godziny 12.00

Marta Elmrych   2017-04-07  
Lucyna Żurek  2017-04-19 14:41:19  
Lucyna Żurek  2017-04-19 14:41:19