Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

K-2016-17

nazwa zadania

Ochrona fizyczna siedziby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13”

numer zadania

K-2016-17

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 13.12.2016 r.

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony – zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

termin składania ofert

20 grudzień 2016 r. do godziny 12.00

Marta Elmrych   2016-12-12  
Lucyna Żurek  2016-12-13 11:59:15  
Lucyna Żurek  2016-12-13 11:59:15