Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

K-2016-05

nazwa zadania

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o. o.

numer zadania

K-2016-05

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

UWAGA: Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 22.08.2016 r. oraz zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 22.08.2016 r. oraz 09.09.2016 r.

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164)

termin składania ofert

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 28 wrzesień 2016 r. do godziny 12.00.

Marta Elmrych   2016-07-26  
Lucyna Żurek  2016-09-26 10:27:54  
Lucyna Żurek  2016-09-26 10:27:54