Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

K-2016-01

nazwa zadania

"Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW)".

numer zadania

K-2016-01

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

UWAGA: Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 21.04.2016 r. oraz zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 22.04.2016 r.

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z  Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

termin składania ofert

25 kwiecień 2016 r. do godziny 12.00

Marta Elmrych   2016-04-15  
Lucyna Żurek  2016-04-22 10:57:11  
Lucyna Żurek  2016-04-22 10:57:11