Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

K-2015-18

nazwa zadania

„Wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.”

 

numer zadania

K-2015-18

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: W związku z powtórzeniem w tabeli nr 1 wiersza 11 i 12 "Określenie wartości obiektu infrastruktury o kubaturze od 3 001 m3 do 5 000 m3" wykreślono powtórzony wiersz nr 12 w formularzu oferty oraz we wzorze umowy. Poniżej zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 01.02.2016 r.

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z procedurą

termin składania ofert

02 luty 2016 r. do godziny 12.00

 

 

Marta Elmrych   2016-01-22  
Lucyna Żurek  2016-02-01 11:41:52  
Lucyna Żurek  2016-02-01 11:41:52