Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

K-2015-08

nazwa zadania

" Utrzymanie czystości w obiektach Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. ".

numer zadania

K-2015-08

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony -  zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

 

termin składania ofert

15 grudnia 2015 r. do godziny 12.00

Paulina Jańczyk-Makulska   2015-12-08  
Lucyna Żurek  2016-01-22 13:37:07  
Lucyna Żurek  2016-01-22 13:37:07