Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

K-2014-22

nazwa zadania

"Ochrona fizyczna siedziby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13".

numer zadania

K-2014-22

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

UWAGA: odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 15.12.2014r.

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z Ustawą  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 r.poz. 907 z późniejszymi zmianami)

termin składania ofert

17 grudnia 2014 r. do godziny 12.00

Paulina Jańczyk-Makulska   2014-12-10  
Lucyna Żurek  2014-12-15 15:20:47  
Lucyna Żurek  2014-12-15 15:20:47