Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

K-2014-20

nazwa zadania

Zakup i dostawa flokulanta do odwadniania na prasach sitowo – taśmowych osadów pofermentacyjnych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków „Centrum”. 

numer zadania

K-2014-20

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

Uwaga: Zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia  17.12.2014 r., 18.12.2014 r., oraz 22.12.2014 r.

rodzaj zamówienia

Dostawa

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

09 styczeń 2015 r. do godziny 12.00

Marta Elmrych   2014-12-03  
Lucyna Żurek  2014-12-22 09:09:14  
Lucyna Żurek  2014-12-22 09:09:14