Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

K-2014-04

nazwa zadania

"Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz napraw urządzeń ochładzania powietrza zamontowanych w obiektach Zamawiającego"

numer zadania

K-2014-04

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: Zmodyfikowany Wzór Umowy z dnia 26.03.2014 r. oraz z dnia 28.03.2014 r.

Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 28.03.2014 r.

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

3 kwietnia 2014 r. do godziny 12.00

Marta Elmrych   2014-03-24  
Lucyna Żurek  2014-04-18 09:34:20  
Lucyna Żurek  2014-04-18 09:34:20