Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

K-2014-03

nazwa zadania

„Sukcesywna sprzedaż paliw i płynu AdBlue do paliw dokonywana w sposób ciągły w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach paliwowych Wykonawcy w okresie od 15 czerwca 2014r. do 14 czerwca 2017r.”

numer zadania

K-2014-03

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Uwaga: wzór umowy zmodyfikowany w dniu 15.05.2014r.

Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 15.05.2014r.

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony -  zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

termin składania ofert

26 maja 2014 r. do godziny 11.00

Marta Elmrych   2014-04-23  
Lucyna Żurek  2014-05-15 12:22:16  
Lucyna Żurek  2014-05-15 12:22:16