Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

K-2013-11

nazwa zadania

"Odbiór przez Oferenta ziemi oraz gruzu pochodzących z wykopów po awariach wod-kan, w miejscu wskazanym przez Oferenta.".

numer zadania

K-2013-11

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z procedurą

termin składania ofert

24 październik 2013 r. do godziny 12.00

Paulina Jańczyk-Makulska   2013-10-11  
Lucyna Żurek  2019-02-25 15:04:40  
Lucyna Żurek  2019-02-25 15:04:40