Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

K-2013-09

nazwa zadania

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej.

numer zadania

K-2013-09

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

UWAGA: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zmodyfikowana w dniu 26.08.2013 r. oraz w dniu 13.09.2013 r.

Załączniki do SIWZ zmodyfikowane w dniu 30.08.2013 r. oraz w dniu 13.09.2013 r. (nowy załącznik)

Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 26.08.2013 r., 30.08.2013 r. oraz z dnia 13.09.2013 r.

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

termin składania ofert

23 września 2013 r. do godziny 12.00

Paulina Jańczyk-Makulska   2013-08-19  
Lucyna Żurek  2017-12-13 10:26:21  
Lucyna Żurek  2017-12-13 10:26:21