Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

K-2013-03

nazwa zadania

"Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW)".

numer zadania

K-2013-03

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

UWAGA: zmodyfikowane materiały z dnia 16.05.2013r. i 17.05.2013r.

odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 16.05.2013r.

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z  Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

termin składania ofert

20 maja 2013 r. do godziny 12.00

Paulina Jańczyk-Makulska   2013-05-09  
Marta Elmrych  2016-09-09 14:23:45  
Marta Elmrych  2016-09-09 14:23:45