Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

K-2013-02

nazwa zadania

" Kompleksowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz sprzątaniem terenów zewnętrznych należących do PWiK Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej ".

Uwaga: zmodyfikowane materiały z dnia 4.04.2013 r.

numer zadania

K-2013-02

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony -  zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

 

termin składania ofert

9 kwietnia 2013 r. do godziny 12.00

Paulina Jańczyk-Makulska   2013-03-28  
Lucyna Żurek  2016-06-08 13:58:08  
Lucyna Żurek  2016-06-08 13:58:08