Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

IN-2017-09

nazwa zadania

Przebudowa wodociągu stalowego DN400 mm na rurociąg z żeliwa sferoidalnego DN450 mm na długości 1794,50 mb oraz rurociąg z rur PE Ø 500 mm na długości 94 mb od ul. Konstytucji do ul. Pogoria w Dąbrowie Górniczej, wraz z modernizacją komory pomiarowej.

numer zadania

IN-2017-09

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: odpowiedzi na pytania Oferentów oraz zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 24.04.2017r.

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z  wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców dla zadań realizowanych przez Spółkę

termin składania ofert

 26 kwiecień 2017 r. do godziny 12.00

Marta Elmrych   2017-04-12  
Lucyna Żurek  2017-04-27 12:03:09  
Lucyna Żurek  2017-04-27 12:03:09