Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

IN-2017-07

nazwa zadania

„Przebudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap 3”, realizowana w ramach zadania „Współpraca z UM-kanał”

numer zadania

IN-2017-07

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 04.04.2017 r., 03.04.2017 r. oraz zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 03.04.2017 r. i 27.03.2017 r.

 

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z  wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

06 kwiecień 2017 r. do godziny 12.00

Marta Elmrych   2017-03-21  
Marta Elmrych  2017-04-06 14:55:07  
Marta Elmrych  2017-04-06 14:55:07