Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

IN-2016-18

nazwa zadania

„Budowa pompowni wody P2 z odwodnieniem, zbiornika ppoż., komory zasuw, zasilania elektroenergetycznego, oświetlenia i zjazdu do pompowni wody P2 z zagospodarowaniem terenu pompowni oraz budowa i połączenie sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego DN 250 mm w rejonie pompowni przy ul. Gołonoskiej w Dąbrowie Górniczej”

numer zadania

IN-2016-18

opis przedmiotu zamówienia

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 05.08.2016 r., 04.08.2016 r. oraz zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 08.08.2016 r., 05.08.2016 r., 04.08.2016 r. oraz 02.08.2016 r.

Z uwagi na warunki techniczne, braku możliwości umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego projektu budowlanego - wykonawczego, Zamawiający przekaże Oferentom ww. dokument na płycie CD lub drogą mailową, na pisemny wniosek Oferenta.

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z  wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 9 sierpnia 2016 r. do godziny 12.00

Marta Elmrych   2016-07-27  
Lucyna Żurek  2016-09-14 15:09:48  
Lucyna Żurek  2016-09-14 15:09:48