Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

IN-2016-15

nazwa zadania

Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Dąbrowie Górniczej w ramach ogłoszonego przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. „Programu tymczasowego finansowania budowy podłączeń kanalizacyjnych”.

 

numer zadania

IN-2016-15

 

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia wraz z załącznikami.
 

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

 

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców / Dostawców / Usługodawców dla zadań realizowanych przez Spółkę.

 

termin składania ofert

09 maja 2016 r. do godziny 12.00

 

Marta Elmrych   2016-04-29  
Lucyna Żurek  2016-04-29 11:30:11  
Lucyna Żurek  2016-04-29 11:30:11