Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

IN-2016-12

nazwa zadania

„Zakup i dostawa samochodu ciężarowego  samowyładowczego o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton”.

numer zadania

IN-2016-12

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 01.06.2016 r. oraz zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 03.06.2016 r.

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

06 czerwiec 2016 r. do godziny 12.00

Marta Elmrych   2016-05-23  
Lucyna Żurek  2016-06-03 12:35:31  
Lucyna Żurek  2016-06-03 12:35:31