Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

IN-2016-08

nazwa zadania

„Przebudowa wodociągu stalowego DN400 mm na rurociąg z żeliwa sferoidalnego DN450 mm na długości 1794,50 mb oraz rurociąg z rur PE Ø 500 mm na długości 94 mb od ul. Konstytucji do ul. Pogoria w Dąbrowie Górniczej, wraz z modernizacją komory pomiarowej”

numer zadania

IN-2016-08

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
Z uwagi na warunki techniczne, braku możliwości umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego projektu budowlanego - wykonawczego, Zamawiający przekaże Oferentom ww. dokument na płycie CD lub drogą mailową, na pisemny wniosek Oferenta.

UWAGA: Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 08.08.2016 r., 05.08.2016 r., 04.08.2016 r. oraz zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 08.08.2016 r., 04.08.2016 r. oraz 28.07.2016 r.

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z  wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

10 sierpnia 2016 r. do godziny 12.00

Marta Elmrych   2016-07-27  
Lucyna Żurek  2016-08-08 15:36:10  
Lucyna Żurek  2016-08-08 15:36:10