Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

IN-2013-29

nazwa zadania

„Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Dąbrowie Górniczej”.

numer zadania

IN-2013-29

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: Zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 25.02.2014r., 13.03.2014r. oraz z dnia 20.03.2014r.

Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 19.03.2014r.

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

 

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 24.03.2014 r. do godz. 12.00.

 

Marta Elmrych   2014-01-31  
Lucyna Żurek  2014-03-20 15:06:57  
Lucyna Żurek  2014-03-20 15:06:57