Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

IN-2013-24

nazwa zadania

Budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Dąbrowie Górniczej” dofinansowanego w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

numer zadania

IN-2013-24

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia.

UWAGA: Zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia  20.05.2014 r., 

Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 28.05.2014 r., 29.05.2014 r. oraz 30.05.2014 r.

Z uwagi na warunki techniczne, braku możliwości umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego przedmiarów robót wraz z mapami zagospodarowania terenu w ilości 100 szt., Zamawiający przekaże Oferentom pełny zakres na płycie CD lub prześle pocztą elektroniczną, po wcześniejszym zgłoszeniu Oferenta.

 

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

 

 

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 04.06.2014 r. do godz. 12.00.

 

Marta Elmrych   2014-04-29  
Lucyna Żurek  2014-05-30 14:41:57  
Lucyna Żurek  2014-05-30 14:41:57