Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

IN-2013-12, IN-2013-20

nazwa zadania

"Zakup i dostawa neutralizatora oparów oraz pompy wodnej recyrkulacyjnej do zestawu służącego do mineralizacji azotu Kjeldahla".

numer zadania

IN-2013-12, IN-2013-20

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

30 kwietnia 2013 r. do godziny 12.00

Marta Elmrych   2013-04-18  
Lucyna Żurek  2016-08-30 16:26:45  
Lucyna Żurek  2016-08-30 16:26:45