Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Pomoc publiczna

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w ramach pomocy publicznej zawarło następujące umowy:

Bit POLSKA Sp. z o.o. – aneks nr 1 do umowy szkoleniowej nr 78/8.1.1/SLAIT/2012 zawarty w dniu 28 maja 2012 r. w sprawie udziału pracownika Spółki w szkoleniu organizowanym na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach dotyczącej realizacji projektu pt. „Śląska Akademia IT” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów Sp. z o.o. – umowa szkoleniowa nr 64/EFS/P2/2012 zawarta w dniu 17 kwietnia 2012 r., na świadczenie usługi szkoleniowej dot. udziału w projekcie pt. „PRINCE2 bez tajemnic – skuteczne zarządzanie projektami” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej przyznanych Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki, Regionalne kadry gospodarki, Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Wspieranie wzrostu kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bit POLSKA Sp. z o.o. – umowa szkoleniowa nr 78/8.1.1/SLAIT/2012 zawarta w dniu 11 kwietnia 2012 r. w sprawie udziału pracownika Spółki w szkoleniu organizowanym na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach dotyczącej realizacji projektu pt. „Śląska Akademia IT” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu – umowa nr RP II. 9411-5/84/MB/2011 zawarta w dniu 20 czerwca 2011 r. o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Lepsze perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej – umowa nr UmSTAZ/11/0106 zawarta w dniu 22 marca 2011 r. o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Nowe perspektywy na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

SEKA S.A. – umowa zawarta w dniu 18 listopada 2010 r., w spawie udziału pracowników Spółki w szkoleniach w ramach projektu pod tytułem „Plan BIOZ – wzmocnienie bezpieczeństwa firm budowlanych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany pod kątem: program operacyjny kapitał ludzki, działanie i rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

SEKA S.A. – umowa zawarta w dniu 5 listopada 2010 r., w spawie udziału pracowników Spółki w szkoleniach w ramach projektu pod tytułem „Nowoczesny kosztorysant w firmie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany pod kątem: program operacyjny kapitał ludzki, działanie i rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

SEKA S.A. – umowa zawarta w dniu 27 października 2010 r., w spawie udziału pracowników Spółki w szkoleniach w ramach projektu pod tytułem „Komputerowe wspomaganie projektowania w firmie budowlanej - IntelliCAD”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany pod kątem: program operacyjny kapitał ludzki, działanie i rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

Conart Sp. z o.o. – umowa zawarta w dniu 7 kwietnia 2010 r., w spawie udziału pracownic Spółki w szkoleniach w ramach projektu pod tytułem „Przedsiębiorcza kobieta w organizacji”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizowany pod kątem: regionalne kadry gospodarki, rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Agnieszka Strączek   2013-03-06  
Aneta Jabłońska  2013-03-13 11:08:59  
Aneta Jabłońska  2013-03-13 11:08:59