Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Montaż / Plombowanie / Przeniesienie wodomierza

Podstawa prawna:

  1. Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzanie ścieków (tj. Dz. U. 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.)
  2. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonego uchwałą Nr LI/983/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 stycznia 2006 r.
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 110, poz. 728)
  4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Rok 1964 Nr 16 poz. 93, z późn. zm.)

Miejsce:

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza

Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1 lub 2
tel. (32) 63 95 102, 63 95 113
fax.(32) 262 22 10
pwik@pwik.dabrowa.pl

Godziny przyjęć:

Poniedziałek       7:00 – 17:00
Wtorek – Piątek  7:00 – 15:00

Wymagane dokumenty

Wniosek o montaż / Plombowanie / Przeniesienie wodomierza

Opłaty

bezpłatnie

Sposób dostarczenia

  1. Osobiście.
  2. Korespondencyjnie.
  3. Mailowo.
  4. Faksem.

Termin załatwienia sprawy

W terminie uzgodnionym z klientem

Agnieszka Strączek   2013-03-06  
Lucyna Żurek  2013-05-29 09:06:44  
Lucyna Żurek  2013-05-29 09:06:44