Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Rejestry i archiwa

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzi każda z komórek organizacyjnych Spółki według swoich kompetencji.

Prowadzone są następujące rejestry:

 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • rejestr umów,
 • rejestr faktur,
 • rejestr dokumentów przyjęcia środka trwałego,
 • rejestr dokumentów likwidacji środka trwałego,
 • rejestr należności,
 • rejestr zobowiązań,
 • rejestr podatku VAT,
 • rejestr ponagleń,
 • rejestr odsetek,
 • rejestr ugód ratalnych,
 • rejestr dostawców,
 • rejestr odbiorców,
 • rejestr kompensat,
 • rejestr wyciągów bankowych,
 • rejestr raportów bankowych,
 • rejestr zaliczek pracowników,
 • rejestr należności przekazanych do postępowania sądowego,
 • rejestr spraw sądowych,
 • rejestr opinii prawnych,
 • rejestr wodomierzy,
 • rejestr odczytów wodomierzy,
 • rejestr dokumentów kosztowych,
 • rejestr płatników,
 • rejestr zapotrzebowań wewnętrznych i zamówień,
 • rejestr przyjęć, wydań i zwrotów materiałów,
 • rejestr punktów sieci,
 • rejestr auditów wewnętrznych,
 • rejestr szkoleń dla pracownika,
 • rejestr programów jakości,
 • rejestr zgłaszanych problemów,
 • rejestr szkoleń,
 • rejestr próbek-ścieki, osady,
 • rejestr próbek – woda,
 • rejestr procedur, instrukcji i regulaminów systemu zarządzania,
 • rejestr procedur i instrukcji badawczych,
 • rejestr formularzy,
 • rejestr księgi jakości,
 • rejestr przeglądów dokumentacji,
 • rejestr działań korygujących i zapobiegawczych,
 • rejestr odstępstw,
 • rejestr faktur i ankiet,
 • rejestr kwalifikowanych dostawców,
 • rejestr zamówień,
 • rejestr metod badań,
 • rejestr prac dotyczących czystości i porządku na stanowisku pracy,
 • rejestr prac dotyczących czyszczenia lub/i dezynfekcji,
 • rejestr pracy lamp UV-C,
 • rejestr wyposażenia,
 • rejestr sprzętu,
 • rejestr wzorców/materiałów odniesienia,
 • rejestr odczynników – fizykochemia,
 • rejestr materiałów pomocniczych,
 • rejestr programów komputerowych,
 • rejestr kontroli programów komputerowych,
 • rejestr odczynników – bakteriologia,
 • rejestr sprawozdań,
 • rejestr wykonawców i podwykonawców,
 • wykaz ocen higienicznych,
 • wykaz decyzji wodno-prawnych na wykonanie i/lub korzystanie z urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód,
 • wykaz pozwoleń na odbiór, transport, magazynowanie, unieszkodliwienie odpadów dla firm zewnętrznych,
 • wykaz pozwoleń na wytwarzanie i/lub magazynowanie, transport odpadów.

 

Spółka prowadzi archiwum ogólne oraz archiwum techniczne wraz ze stosownymi rejestrami ich zawartości.

Agnieszka Strączek   2013-03-06  
Aneta Jabłońska  2013-03-13 11:11:36  
Aneta Jabłońska  2013-03-13 11:11:36