OI-2019-01

nazwa zadania

„Zabudowy specjalistyczne typu pogotowie techniczne - wymiana pojazdów (7 etap) po zakończeniu okresu użytkowania pojazdów z 4 etapu”

numer zadania

OI-2019-01

opis

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

nazwa i adres wybranego Oferenta

DRAGON S.C.

S. Kucharz, B. Dudek

Ul. Kazdębie 121

42-530 Dąbrowa Górnicza

Aleksandra Szczepaniak   2019-02-25  
Lucyna Żurek  2019-03-21 13:12:53  
Lucyna Żurek  2019-03-21 13:12:53