K-2018-13

nazwa zadania

„Ochrona fizyczna siedziby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13”

numer zadania

K-2018-13

rodzaj zamówienia

Usługa

nazwa i adres wybranego oferenta

RR SECURITY ARKAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wybickiego 1
41-303 Dąbrowa Górnicza

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn.zm.).

Aleksandra Szczepaniak   2019-05-13  
Lucyna Żurek  2019-06-25 15:09:59  
Lucyna Żurek  2019-06-25 15:09:59