K-2017-03

nazwa zadania

"Całodobowe udostępnienie Magazynu Dostawcy dla potrzeb awaryjnych Zamawiającego oraz dostawa armatury wodociągowo – kanalizacyjnej wg zapotrzebowania Zamawiającego LOCO Magazyn Zamawiającego wraz z zapewnieniem dostosowania armatury wodociągowo – kanalizacyjnej do potrzeb usunięcia awarii".

numer zadania

K-2017-03

nazwa i adres wybranego Oferenta

Hurtownia Artykułów Przemysłowych „MATERBUD” S.C.

Wojdyła Tadeusz, Kolanko Grażyna

ul. Zaplecze 2A

41-303 Dąbrowa Górnicza

Marta Elmrych   2017-05-22  
Lucyna Żurek  2017-06-20 12:58:44  
Lucyna Żurek  2017-06-20 12:58:44