K-2016-05 część I

nazwa zadania

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Część I pełnienie funkcji Sprzedawcy Podstawowego

numer zadania

K-2016-05

nazwa i adres wybranego Oferenta

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

Marta Elmrych   2016-10-17  
Lucyna Żurek  2016-11-21 09:35:13  
Lucyna Żurek  2016-11-21 09:35:13