K-2016-05 część II

nazwa zadania

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Część II pełnienie funkcji Sprzedawcy Rezerwowego

numer zadania

K-2016-05

nazwa i adres wybranego Oferenta

Unieważnienie postępowania

Dokumenty do pobrania

Marta Elmrych   2016-10-17  
Lucyna Żurek  2016-10-17 16:37:37  
Lucyna Żurek  2016-10-17 16:37:37