K-2015-10

nazwa zadania

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Część II pełnienie funkcji Sprzedawcy Rezerwowego

numer zadania

K-2015-10

nazwa i adres wybranego Oferenta

Unieważnienie postępowania

Dokumenty do pobrania

Paulina Jańczyk-Makulska   2015-11-20  
Lucyna Żurek  2016-04-04 15:28:36  
Lucyna Żurek  2016-04-04 15:28:36