K-2014-21

nazwa zadania

 „Bieżąca obsługa geodezyjna Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej.”. 

numer zadania

K-2014-21

nazwa i adres wybranego Oferenta

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „Geofach” S.C.

LJ Nisowski

ul. Graniczna 57c/32

40-018 Katowice

Marta Elmrych   2014-11-28  
Lucyna Żurek  2014-12-11 15:09:52  
Lucyna Żurek  2014-12-11 15:09:52