K-2014-20

nazwa zadania

„Zakup i dostawa flokulanta do odwadniania na prasach sitowo – taśmowych osadów pofermentacyjnych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków „Centrum”.” 

numer zadania

K-2014-20

nazwa i adres wybranego Oferenta

Allied Solutions Poland Sp. z o. o.

ul. Łyżwiarska 1/11

02-505 Warszawa

Marta Elmrych   2015-01-26  
Lucyna Żurek  2015-02-04 15:21:13  
Lucyna Żurek  2015-02-04 15:21:13