K-2014-16

nazwa zadania

„Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej”

Część I pełnienie funkcji Sprzedawcy Podstawowego

numer zadania

K-2014-16

nazwa i adres wybranego Oferenta

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

 

Paulina Jańczyk-Makulska   2014-11-13  
Lucyna Żurek  2014-12-03 12:51:15  
Lucyna Żurek  2014-12-03 12:51:15