K-2014-16

nazwa zadania

„Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej”

Część II pełnienie funkcji Sprzedawcy Rezerwowego

numer zadania

K-2014-16

nazwa i adres wybranego Oferenta

Unieważnienie postępowania

Dokumenty do pobrania

Paulina Jańczyk-Makulska   2014-11-13  
Lucyna Żurek  2014-11-13 10:32:40  
Lucyna Żurek  2014-11-13 10:32:40