K-2014-11

nazwa zadania

 

„Dostawa i rozładunek flokulanta do zagęszczania na zagęszczaczu mechanicznym osadów nadmiernych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków „Centrum”.”

 

numer zadania

K-2014-11

nazwa i adres wybranego Oferenta

KEMIPOL Sp. z o.o.

Ul. Kuźnicka 6

72-010 Police

Paulina Jańczyk-Makulska   2014-07-11  
Lucyna Żurek  2014-07-31 15:05:34  
Lucyna Żurek  2014-07-31 15:05:34